Notices

ब्याजदर परिवर्तन सम्बन्धमा

Start Date : 2023-12-01 End Date: 2025-07-31

6 days ago

ब्याजदर परिवर्तन सम्बन्धमा

Read more

कार्यालय समय परिवर्तन सम्बन्िध सुचना

Start Date : 2080-07-16 End Date: 2080-10-15

1 month ago

Read more

(बागमती प्रोस्कून) को तेश्रो साधारण सभा सम्बन्धि सूचना ।

Start Date : 2023-10-31 End Date: 2023-11-30

1 month ago

Read more

लेखा परीक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना

Start Date : 2023-09-21 End Date: 2023-10-10

2 months ago

सूचना बमोजिम योग्यता पुगेका फर्महरुबाट रितपूर्वक न...

Read more

दुर भुक्तानी सेवा NCHL को साथमा ।

Start Date : 2080-02-17 End Date: 2080-04-30

6 months ago

Corporate Pay Register गर्नकाे लागि याे भिडीयाे हर...

Read more

“यूवाका लागि वित्तीय साक्षरता–प्रशिक्षक प्रशिक्षण” तालिममा सहभागीता गराउने सम्बन्धमा

Start Date : 2023-05-24 End Date: 2023-06-02

6 months ago

 Training Participant Form युवाका लागि वित्तीय साक...

Read more

ब्याजदर परिवर्तन सम्बन्धि सुचना

Start Date : 2023-04-07 End Date: 2023-07-05

8 months ago

Read more

आवश्यक्ता सम्वन्धी सूचना

Start Date : 2023-01-20 End Date: 2023-03-16

10 months ago

आवश्यक्ता सम्वन्धी सूचना

Read more

Public Holiday

Start Date : 2023-01-10 End Date: 2023-03-16

10 months ago

Read more

कार्यालय बन्द रहने सूचना

Start Date : 2022-12-17 End Date: 2022-12-20

11 months ago

Read more

निर्वाचन कार्यतालिका संशोधन गरिएको सूचना

Start Date : 2022-12-12 End Date: 2022-12-18

11 months ago

Read more

संघको दोश्रो वार्षिक साधारण सभामा उपस्थित हुने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना !!

Start Date : 2022-10-12 End Date: 2023-10-12

11 months ago

संघको दोश्रो वार्षिक साधारण सभामा उपस्थित हुने सम्...

Read more